SERSERİ-AKVARYUM.TR.GG
   
  AKVARYUM
  Platy
 

Platy
Plati Balığı

Akvaryum balıkları içersinde meraklılar tarafından ilk ele alınan türler genel olarak canlı doğuranlar gurubunda yer alan balıklardır. Bunlardan bir tanesi de plati balıkları olup, kolayca bakımı yapılabilen dayanıklı bir türdür. Diğer canlı doğuranlar grubunda olduğu gibi, üretimleri de oldukça kolaydır. Bu nedenle meraklıların balık üretme amacına yönelik çalışmalarında ilk ele alınan türlerden biri olarak akvaryum piyasasında önemli bir yeri vardır.

 

Plati balıkları Mexico, Honduras ve Guatemala bölgeleri orijinlidir. Dünyanın pek çok ülkesinde özellikle Florida, Japonya ve Singapur’da seleksiyon veya melezleşme çalışmaları ile pek çok yeni varyeteler elde edilerek ticari amaçla üretime sunulmaktadır. Bu türün 40’dan fazla varyetesi olduğu kaydedilmiştir (FishChat, 1999). En çok sevilen ve üretimi yapılanların vücut renkleri kırmızı, sarı, kavuniçi, gri, mavi olup bazılarında kuyruk bölgesinden başlayan düzensiz siyah renklenmeler de görülebilir. Bunun yanı sıra kuyruk yapısı ve rengi nedeniyle de ay plati, kırmızı kuyruklu plati adı altında üretilenleri de bulunmaktadır (Alpbaz, 2000; Fish-profiles, 2001). Plati balıklarının akvaryum koşullarında barındırılması kolay olup dikkat edilmesi gereken birkaç su koşulu sağlanırsa başarı ile de yavru alınabilmektedir. Bu türün yaşam ortamı olarak tercih ettiği sular; sıcaklığı 20 ile 25ºC, suyun pH’ının ise 7.2±7.3 arası olduğu, hafif alkali sulardır (FishChat, 1999). Morfolojik olarak bakıldığında platilerin diş ileri erkeklerden daha iridir.


(FishChat 1999), erkeklerin 4 cm, dişilerin ise 6 cm dolayında olduğunu bildirmiş tir. Cinsel olgunluğa 6 ile 8 ay arasında ulaşırlar (Fishprofiles, 2001). Erkek balıkların karın yüzgecinde bulunan gonopodium olarak adlandırılan erkeklik üreme organı ile dişiye aktarılan spermler vasıtası ile yumurta anne karnında döllenir. Doğum zamanında ise anne karnında çatlayan yumurta anüsten dışarı çıkarken larva görünür ve bu olay izleyenlere canlı doğum görüntüsü verir Her 1.5–2 ayda bir yavru alınabilir. Büyüklüğüne bağlı olarak bir dişiden 20 ile 150 adet yavru elde edilebilmektedir(Fishprofiles, 2001)
.
Balıkların sağlıklı bir biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğru ve uygun şekilde beslenmeleri gerekir.Plati balıklarına verilmesi gereken yem miktarı konusunda bir çalışmaya rastlanmamış tır. Balıklara verilen yem miktarı üzerine bazı araş tırmalarda bulunan Schreck ve Moyle (1990)’e göre kanal yayın balıklarının yavru bireylerinde yemleme oranı vücut ağırlığının %50’sinden daha fazla olabilir. Bu balıkların erginlerinde ise bu oran düşürülerek vücut ağırlığının %5’i kadar verilmelidir. Yem tüketimi vücut ağırlığına ve su sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin 4ºC su sıcaklığında 1 kg ağırlığındaki bir balığa verilecek yem oranı günlük olarak %0.2 olmalı iken, 16ºC su sıcaklığında tutulan aynı ağırlıktaki başka bir balığa verilecek yem miktarı %1.2 oranında olmalıdır

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:
 
  Bugün 25921 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=